Velkommen til Skjern Taekwondo Klub - Dong Woo

Vi har et børne og voksen hold, hvor vi træner grundteknikker, teknisk træning og kamptræning, samt effektiv selvforsvar.
Det er bl.a. smidighed, kondition, styrke og forskellige former som vi træner.
Mentaltræning er også en del af undervisningen og disciplin er påkrævet under træning. 

Kig forbi på vores adresse Enghavevej 10 i Skjern (Kirkeskolens pige gymnastiksal) og få 4 gratis prøvetræninger. Du kan finde vores træningsplan her.

 

Du er velkommen til at kontakte os for yderlig information. 

Seneste nyheder

På lørdag starter vi gradueringstræning op fra kl. 10.00-11.30. Skal man op til graduering i maj, møder man selvfølgelig op til lørdagstræningerne, og får fin pudset sine teknikker, taegeuk m.m.

Hilsen Instruktørteamet


Vi er i Skjern Taekwondo Klub blevet nødsaget til at afholde Ekstraordinær generalforsling.
Den finder sted d. 26/3 kl 15.
Sted bliver “Cirklen”, Bækgaardsvej 30, 6900 Skjern.

Dagsorden :

1. Ændring af vedtægter
2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

AFLYSNING!!

 

Pga. sygdom bland trænerteamet er vi desværre nødsaget til at aflyse alt træning i aften.

 

Hilsen

Trænerteamet


🥋🤡👻 FASTELAVN 🥷🏻🎎🎭🥋

Tirsdag d 21/2 kl 18-19:15 holder vi 45 min fællestræning og derefter 45 min med tøndeslag OG spark 👊🏼💪🏼😎 Håber så mange som muligt kommer udklædte så vi får en sjov og anderledes træning 🥋😃

Voksentræning bagefter er derfor aflyst 😉

Vi ses 🥋🤠

GENERALFORSAMLING i Skjern Taekwondo Klub Dong Woo 🥋

Dato: 04-03-2023.

Tidspunkt : kl. 16:00 - 17:00

Sted : Kirkeskolen
Lokale 28 på 1.sal i hovedbygning på Sproggangen.
Brug yderdøren ved fysik til at gå ind og ud af og bliv kun på sproggangen, ellers er der alarm.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af generalforsamlingens referent.

3. Formandens beretning fra det forløbne år.

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Valg af formand (ulige år).

6. Valg af kasserer (lige år).

7. Valg af bestyrelse

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9. Valg af en revisor samt en revisorsuppleant.

10. Behandling af evt. indkomne forslag.

11. Evt.

Bestyrelsessammensætning 2023:

🥋 Uge 7 🥋

Næste uge holder klubben vinterferie og der er ingen træning, så husk at få trænet lidt i jeres ferie.

Hilsen Instruktørteamet


🥋🤡👻   FASTELAVN  🥷🏻🎎🎭🥋

Tirsdag d 21/2 kl 18-19:15 holder vi 45 min fællestræning og derefter 45 min med tøndeslag OG spark 👊🏼💪🏼😎 Håber så mange som muligt kommer udklædte så vi får en sjov og anderledes træning 🥋😃 

Voksentræning bagefter er derfor aflyst 😉

Vi ses 🥋🤠

Her træner vi