Opgave

Beskrivelse

Ansvarlig

E-boks

Læse og fordele post fra klubbens E-boks

Bestyrelsesmedlem 2.

Thomas V.

Cirklen, kontaktperson

Driftsmøde med Bent, efter behov. Registrering af aflyste træningsdage udmeldt af cirklen.

Formand (kasserer).

Morten-Kurt

Træningsplan

Opdatering af træningsplan på hjemmeside. Registrering af aflyste træningsdage

Næstformand.

 Stephanie.

Lager, depotrum

Indkøb af bælter, dragter, klubmærker, og andet udstyr.

Salg af udstyr til medlemmerne.

Udskiftning af defekt udstyr.

 

Bestyrelsesmedlem 2.

Thomas V.

Sommer, juleafslutninger etc.

Koordinerer afslutningerne med information til medlemmer og indkøb til arrangementerne

Bestyrelsesmedlem 3.

Tonny

Begivenheder

Ansvarlig for belysning af begivenheder, DTaF, Sim-Uu etc.

På vores hjemmeside /FB

Næstformand (Formand)

Stephanie, Morten

Hjemmeside administrator

Sørge for at hjemmesiden fungerer optimalt, ændring af hjemmesidens indhold, og tekster

Bestyrelsen.

Graduering

Ansvarlig for at indhente informationer om betalt kontingent til klubben og DTaF. Antal træninger siden sidste graduering. Bælter, længder og bestilling. Gradueringsdiplomer

Formand, Næstformand, kasserer.

Morten, Stephanie, Kurt

Opvisning, undervisning(eksterne)

Koordinering af opvisninger og undervisning, i, og uden for vores adresse

Formand, Næstformand.

Morten, Stephanie

Økonomi

Aflevere årligt regnskab, betaling af fakturaer, indhentning af lokale / uddannelse / medlemsstøtte fra RKSK, DIF / RKSK medlemsregistrering, kontingentopkrævning, indmeldelser i klubben og DTaF

Opdatering af CVR.

Kasserer.

Kurt

Børneattester

Ansvarlig for indhentning af børneattester.

Bestyrelsesmedlem 2.

Thomas V.

Møder, Generalforsamling

Ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsesmøder og generalforsamling

Formand.

 Morten

Sponsor

Ansvarlig for søgning af sponsorstøtte efter klubbens behov.

Bestyrelsesmedlem 1.

Thomas R.